Niet Gay genoeg voor de IND

Rian werd bijna doodgeslagen in Irak: Nu moet hij van de IND bewijzen dat hij homo is. Op 2 augustus 2010 kwamen vijf mannen binnenvallen toen hij met twee homoseksuele vrienden zijn negentiende verjaardag vierde. Vóórdat een van de gemaskerde mannen zijn neus brak en hem in coma sloeg, kreeg Rian Al Mamaar een duidelijke boodschap mee: ,,De volgende keer maken we je dood.” Pas drie dagen later kwam hij uit coma.

Rian koos voor zijn leven. De rechtenstudent verliet zijn woonplaats Al Najaf in Irak en alles wat hem lief was. Rian loopt van land naar land met de vluchtelingenstroom mee. Hij dobberde op zee op een overvolle boot. Een angstige tocht: Rian kan niet zwemmen en de boot dreigt te zinken. Iedereen moet zijn bezittingen overboord gooien. Rian komt aan land met niet meer dan de kleren aan zijn lijf, een portemonnee en een mobieltje.

In 2015 komt hij uiteindelijk aan in Nederland. Hier zal zijn nieuwe leven beginnen: een leven waarin hij openlijk kan uitkomen voor zijn geaardheid. Maar het loopt anders. Begin mei laat de IND weten dat hij geen verblijfsvergunning krijgt.

Rian is niet de enige. Tientallen asielzoekers dreigen het land uitgezet te worden omdat ze de IND in de eerste verhoren niet wisten te overtuigen. Advocaat Erik Hagenaars, die jaarlijks tientallen zaken behandelt, vindt dat getuigenverklaringen van partners meer gewicht zouden moeten krijgen. Bovendien zou meer tijd moeten worden uitgetrokken voor de verhoren. Immers: niet iedereen legt, na de recente ervaringen in het homofobe thuisland, zonder enige gêne verklaringen af over een gevoelige zaak als seksuele identiteit. LGBT Asylum Support pleit ook daarom voor een onafhankelijke commissie met onder meer gedragsgedeskundigen en antropologen, die de IND bindend adviseren.

Hoe beoordeelt de IND of iemand homoseksueel (genoeg) is voor een verblijfsvergunning? Critici stellen dat het daarbij vaak mis gaat. De IND kijkt – naar de mening van critici te veel – naar wat er in de interviews geantwoord wordt op vragen over zelfacceptatie en bewustwording. Ook moeten de verhalen stroken met wat bekend is over de situatie van gays in het land van herkomst. Veel minder zwaar telt ‘ondersteunend bewijs’ als foto’s en getuigenverklaringen van partners. Partner Richard Boone: ,,Ze willen niet eens geloven dat wij echt samen zijn en in mijn huis in Middelburg samenwonen. We hebben 150 pagina’s Whatsapp overlegd, 150 foto’s, twaalf brieven van vrienden, ouders, buren en stichting Vluchtelingenwerk die bevestigen dat wij samenwonen en gay zijn. Ook bewijzen van uitgaven die gestegen zijn sinds hij bij mij inwoont en dat ik zijn sportabonnement betaal… Het is allemaal van tafel geveegd.”

,,We kunnen niet ingaan op individuele gevallen”, zegt woordvoerder Yvonne Wiggers van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). ,,In zijn algemeenheid kan ik zeggen: het is aan de vluchtelingen die hier om bescherming vragen, om te bewijzen dat dat terecht is. Bij twijfel kan hun verzoek niet ingewilligd worden. Kernvraag is: hebben mensen reden om te vrezen voor hun leven, en daarom bescherming nodig? Dat moet zorgvuldig worden bekeken en daarom voeren we vrij uitgebreid gesprekken met de mensen.”

Maandag 25 september buigt de rechtbank in Amsterdam zich over de afwijzing van de IND.

Bron: https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/rian-werd-bijna-doodgeslagen-in-irak-nu-moet-hij-van-de-ind-bewijzen-dat-hij-homo-is~a8e4970d/

Vluchtelingenstroom 2012-2015 in beeld

geenmensisillegaal-kleinDe vluchtelingencrisis sleept zich voort. Dit jaar zijn er tot nu toe meer dan een half miljoen asielzoekers in Griekenland aangekomen.
Die aantallen zijn soms moeilijk te bevatten. Daar kan deze visualisatie bij helpen. De kaart laat zien hoeveel vluchtelingen er iedere dag tussen 2012 en 2015 uit elk land kwamen en waar ze naar toe zijn gegaan. Elk bewegend puntje staat voor 25 mensen.

Waarop is dit gebaseerd?
De weergegeven informatie is gebaseerd op gegevens die zijn gepubliceerd door de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR). De visualisatie is ontworpen om een ​​intuïtief begrip van de omvang van het probleem te bieden; routes en reistijden zijn niet nauwkeurig.

De kaart is gemaakt door de Finse site Lucify die daarvoor data van de VN gebruikte.

bekijk de kaart op een nieuwe pagina http://www.lucify.com/embed/the-flow-towards-europe/

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk

klaasdijkhofDe PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft dit keer een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt.

Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.

Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.

Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.

Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoording verschuldigd. Mochten er zich in uw nabije omgeving mensen bevinden die overwegen dit wel te doen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van het zelfzorgarrangement dat ik onlangs heb opengesteld.

En tot slot:

Vraag van Wilders:
Kunt u dit keer het fatsoen opbrengen om elke vraag afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Het oordeel over de kwalificatie ‘fatsoen’ laat ik aan u, ook omdat het niet ondenkbaar is dat wij over fatsoen verschillende opvattingen hebben.

 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.nl/2015/09/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk-erg.html

Ook vier hekken houden ons niet tegen

golfasielSluit de buitengrenzen van de Europese Unie. Stop de opvang van asielzoekers uit andere werelddelen. Dat wil de VVD.

Met het gemeenschappelijke Europese asielbeleid moeten we terug naar de essentie van het internationaal vluchtelingenrecht. Dat betekent dat we in principe alleen Europese vluchtelingen asiel bieden in Europa[1]

 

Kijk eens naar die buitengrenzen, door de ogen van een Afrikaan die zijn leven riskeert om binnen te komen. Dan zie je dat het nooit mogelijk is de grens te sluiten. En wat pogingen daartoe aan gruwelijks met zich meebrengen.[2]

Nieuw is het vierde grenshek, dat Marokko opgetrokken heeft. Vijftien meter voor de Europese grensbarrière. Met wachtposten in het niemandsland.

Het is zo’n hek dat de Europese Unie nooit zou bouwen. Het is niet high tech maar juist vreselijk ouderwets.Met vier rollen scheermesdraad in de hoogte en twee rollen scheermesdraad in de breedte. Vastgemaakt met prikkeldraad.

Wij kennen inmiddels de rolverdeling. De Europese Unie houdt schone handen. Marokko doet het vuile werk. Scheermesdraad en prikkeldraad weerspiegelen de angst voor ons: de gelukszoekers, de vreemdelingen.

Ook vier hekken houden ons niet tegen.

[1]http://www.vvd.nl/nieuws/458/vvd-wil-einde-aan-asielinstroom-europa

[2] https://decorrespondent.nl/2613/Deze-hekken-laten-zien-dat-de-grenzen-van-Europa-nooit-dicht-kunnen/208213429710-14cc6cec

De eeuwige wederkeer van het pardon

martijnstronksPardonregelingen zijn dus uitzonderingen, maar keren telkens terug. Elke poging om bij nieuw beleid degenen die nog onder het oude beleid vallen te ontzien leidt tot jaren juridisch getouwtrek. In plaats van meer orde volgt meer chaos.

Het is duidelijk: de geschiedenis van de pardonregeling zit vol met paradoxen. Hoe komt dat?

Misschien zit het wel zo: hoe meer je om netheid geeft, des te zichtbaarder het wordt als je de boel niet helemaal op orde hebt. Een stofje valt pas op wanneer het huis constant wordt schoon gehouden. Hoe meer we kortom doen om de illegaal uit de samenleving te weren, hoe zichtbaarder deze wordt wanneer hij toch gewoon blijft. Hoe meer je in een sluitend systeem investeert, hoe vervelender het lek.

Dat is misschien wel de crux van deze geschiedenis: hoe meer je om orde geeft, hoe vaker je moet opruimen. Wie tegen illegaliteit is, kan dus nauwelijks om een volgend pardon heen. Hoezeer je dat ook tegen de borst stuit.

Dit artikel werd geschreven door gastcorrespondent Martijn Stronks op De Correspondent.nl en is veel uitgebreider dan het bovenstaande stuk. Lees alles via±

https://decorrespondent.nl/1568/Wie-tegen-illegaliteit-is-kan-nauwelijks-om-een-nieuw-pardon-heen/124943994560-a6f53761

Wereldvluchtelingendag 20 juni

unhcrDat is het vandaag. Er zijn meer vluchtelingen dan ooit sinds 1989, het jaar dat de UNHCR begon met tellen. Het zijn er ook meer dan de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Er is een gevaarlijk gebrek aan vrede.

Voor het eerst sinds de Tweede Oorlog zijn er wereldwijd meer dan 50 miljoenvluchtelingen, asielzoekers en binnenlands ontheemden. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag, op Wereldvluchtelingendag, gepubliceerd is door de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het jaarlijkse Global Trends Rapport, gebaseerd op eigen data maar ook op cijfers van regeringen en NGO’s, toont aan dat eind vorig jaar 51,2 miljoen mensen gedwongen ontheemd waren. Dat is een stijging van zes miljoen ten opzichte van 2012, toen UNHCR wereldwijd 45,2 gedwongen ontheemden telde. Lees meer

Wat moet je met vluchtelingen van beide partijen?

teevenPVV en Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (Favon)  zijn het roerend eens, maar asieladvocaten en Vluchtelingenwerk zijn  boos op Nederland, omdat Teeven alle Afghanen die bij bepaalde overheidsorganisaties werkten, zoals de toenmalige communistische veiligheidsdienst, niet accepteert. Het steekt dat 1F’ers (van misdrijven verdachte vluchtelingen) die hier al jaren zijn het land uit moeten. Favon vindt dat wordt voorbijgegaan aan gevoelens van slachtoffers die trauma’s hebben opgelopen in het land van herkomst en hier hun vijanden tegenkomen. Fritsma: „Het lukt de overheid maar bij een op de zes om ze echt het land uit te krijgen. Omdat ze in eigen land gevaar zouden lopen, kunnen we ze niet uitzetten.”

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22757812/___Geen_meelij_met_foute_asielzoeker___.html

 

Kritiek op artsen IND – Medische advisering in vreemdelingenzaken onder de maat

Boek_MvdMNogal wat asielzoekers hebben ook medische problemen in hun bagage. Het Bureau Medische Advisering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst oordeelt daarover. Maar er is kritiek op die oordelen.

Vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland, hebben recht op medische behandeling van hun aandoeningen. Als een asielzoeker ernstig ziek is, kan hij een verblijfsvergunning aanvragen vanwege de behandeling die hij ondergaat. Voor het toekennen van een verblijfsvergunning laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zich adviseren door haar eigen adviesbureau, het Bureau Medische Advisering (BMA). Deze vorm van advisering is voor veel medici en juristen een bron van zorg. De tuchtcolleges krijgen steeds meer klachten over BMA-artsen. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot waarschuwingen. We lichten dit toe aan de hand van een casus. Lees meer