Het asielbeleid is een van de grootste politieke successen van de afgelopen decennia. Asielzoekers die buiten slapen, op stoelen in de hal of in provisorische tenten. Er zijn politici die hier alleen maar van konden dromen. Er is jarenlang keihard aan gewerkt om dit punt te bereiken. Eigenlijk is dit een prachtig inspirerend voorbeeld. Als je iets echt met heel je hart wil en iedereen zich daar eensgezind voor inzet dan kun je het samen voor elkaar krijgen.