CategorieDiversen

Twaalf ordners: totale opbrengst 1 tientje en 9 cent per kilometer

Jeugdrechtadvocaat Marije Jeltes (42) hangt vanwege de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand per 1 september haar toga aan de wilgen. ‘Dit is niet meer vol te houden.’

Onderstaand verhaal uit het advocatenblad is treffend voor alle advocaten die op toevoegingsbasis werken. Asieladvocaten hebben daar ook mee te maken.  Asielvragers, gezinshereningen, etc  krijgen een advocaat op toevoeging.

Lees verder

Klassejustitie ligt op de loer in de sociaal advocatuur

Bernard de Leest, bestuurslid van de Orde van Advocaten aan het woord bij een protest van advocaten in Den Haag, op 5 en 6 juni 2018, door sociaal advocaten.

De sociaal advocatuur wordt al sinds 2013 op de nullijn gezet, terwijl het werk verdubbeld is. Voor een gemiddelde zaak waar de advocaat 1000 euro voor krijgt, moet 20 uur gewerkt worden, en van die 50 euro kun je geen kantoor draaiende houden.

Het wordt zaak de de minister dit kentert, want anders blijven er geen sociaal advocaten over en komen de minder draagkrachtigen niet meer aan een advocaat. De Leest noemt dit klassenjustitie.

Ook in de vreemdelingenpraktijk speelt dit. Er zijn diverse kantoren die alleen op asiel draaien en waar de advocaten via toevoegingen geld binnen brengen. Kantoorkosten en salarissen voor medewerkers moeten hier ook van betaald worden.

Het item was even te horen op radio1.nl om tien over half acht op 5 juni 2018 maar is daarna niet meer te horen, ook via intenet niets gevonden over dit item, terwijl het wel heel belangrijk is dat de sociaal advocatuur steun krijgt van het publiek, je zal het maar nodig hebben als je ontslagen bent en je recht wilt halen.
Luister hier radio1 https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/617334-2018-06-05  vanaf 37:42

 

Lees ook: https://www.mr-online.nl/overheid-lokt-procedures-complexe-wetten/

 

 

Regeerakkoord: Asielaanvrager wordt aangeschoten wild zonder advocaat

In het regeerakkoord is bepaald dat de rechtsbijstand in asielzaken wordt beperkt. Pas na het voornemen tot afwijzing van de asielaanvraag krijgt de asielzoeker een advocaat. Wat betekent dit voor de praktijk? Is het in lijn met Europees recht? En wat zijn de mogelijke gevolgen? 

Hoe is de rechtsbijstand is asielzaken nu geregeld?
In Nederland wordt op het overgrote deel van de asielaanvragen beslist in de algemene asielprocedure (ook wel AA-procedure). Deze asielprocedure duurt in principe acht dagen. Daarin wordt een strak schema gevolgd, waarin op iedere dag een activiteit van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) of de advocaat plaatsvindt (zie ook het blog: Herziene Procedurerichtlijn: is de Algemene Asielprocedure een versnelde procedure? en onderstaand schema). Alleen wanneer de IND niet op zorgvuldige wijze binnen acht dagen op een asielverzoek kan beslissen, bijvoorbeeld omdat het erg complex is, dan wordt de zaak doorgestuurd naar de verlengde asielprocedure (ook wel VA-procedure).

De asielprocedure wordt voorafgegaan door een rust- en voorbereidingstermijn van (tenminste) zes dagen. In die periode kan de IND alvast onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld de documenten van de asielzoeker. Ook kan de IND uitzoeken of een asielzoeker al in een andere lidstaat van de EU heeft verbleven of asiel heeft aangevraagd. De asielzoeker gebruikt deze periode om uit te rusten van de reis en zich voor te bereiden op de asielprocedure.

De asielzoeker ziet gedurende de procedure verschillende malen dezelfde advocaat, die hem wordt toegewezen. De asielzoeker heeft het eerste contact met de advocaat tijdens de rust- en voorbereidingstermijn. De asielzoeker ziet de advocaat opnieuw na het eerste gehoor over diens identiteit, nationaliteit en reisroute. De advocaat bespreekt het rapport van het eerste gehoor met de asielzoeker, schrijft eventueel correcties en aanvullingen op dat rapport en bereidt de asielzoeker voor op het nader gehoor over zijn asielmotieven. Na het nader gehoor bespreekt de advocaat het rapport van het nader gehoor met de asielzoeker en schrijft eventueel correcties en aanvullingen op dat rapport. Wanneer de IND het asielverzoek wil afwijzen, dan brengt hij een voornemen uit. De advocaat kan dan een zienswijze schrijven op dit voornemen. Vervolgens neemt de IND een besluit.

Waarom zoveel rechtsbijstand in de asielprocedure?

Lees verder

Niet Gay genoeg voor de IND

Rian werd bijna doodgeslagen in Irak: Nu moet hij van de IND bewijzen dat hij homo is. Op 2 augustus 2010 kwamen vijf mannen binnenvallen toen hij met twee homoseksuele vrienden zijn negentiende verjaardag vierde. Vóórdat een van de gemaskerde mannen zijn neus brak en hem in coma sloeg, kreeg Rian Al Mamaar een duidelijke boodschap mee: ,,De volgende keer maken we je dood.” Pas drie dagen later kwam hij uit coma.

Rian koos voor zijn leven. De rechtenstudent verliet zijn woonplaats Al Najaf in Irak en alles wat hem lief was. Rian loopt van land naar land met de vluchtelingenstroom mee. Hij dobberde op zee op een overvolle boot. Een angstige tocht: Rian kan niet zwemmen en de boot dreigt te zinken. Iedereen moet zijn bezittingen overboord gooien. Rian komt aan land met niet meer dan de kleren aan zijn lijf, een portemonnee en een mobieltje. Lees verder

Vluchtelingenstroom 2012-2015 in beeld

geenmensisillegaal-kleinDe vluchtelingencrisis sleept zich voort. Dit jaar zijn er tot nu toe meer dan een half miljoen asielzoekers in Griekenland aangekomen.
Die aantallen zijn soms moeilijk te bevatten. Daar kan deze visualisatie bij helpen. De kaart laat zien hoeveel vluchtelingen er iedere dag tussen 2012 en 2015 uit elk land kwamen en waar ze naar toe zijn gegaan. Elk bewegend puntje staat voor 25 mensen.

Waarop is dit gebaseerd?
De weergegeven informatie is gebaseerd op gegevens die zijn gepubliceerd door de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR). De visualisatie is ontworpen om een ​​intuïtief begrip van de omvang van het probleem te bieden; routes en reistijden zijn niet nauwkeurig.

De kaart is gemaakt door de Finse site Lucify die daarvoor data van de VN gebruikte.

bekijk de kaart op een nieuwe pagina http://www.lucify.com/embed/the-flow-towards-europe/

Dijkhoff geeft Wilders lik op stuk

klaasdijkhofDe PVV stelt regelmatig scherpe Kamervragen over de stijgende asielinstroom. Meestal geeft het kabinet netjes antwoord, maar staatssecretaris Dijkhoff heeft dit keer een paar originele opmerkingen in zijn beantwoording verwerkt.

Zo geeft Dijkhoff een tip voor als Wilders mensen kent die een asielzoeker in huis willen nemen.

Vraag van Wilders:
Deelt u de mening dat het ongewenst is om van Nederland het Leger des Heils van Afrika te maken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Ja, wat niet wegneemt dat ik waardering heb voor de diverse initiatieven die het Leger des Heils neemt.

Vraag van Wilders:
Waarom blijft u maar doorgaan met het eindeloos pamperen van gelukszoekers en laat u de Nederlanders stikken?
Antwoord van Dijkhoff:
U vraagt naar het waarom van een niet correcte stelling.

Vraag van Wilders:
Heeft u zelf al een paar asielzoekers in huis genomen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Nee, noch heb ik daartoe anderen opgeroepen. Over de reden daartoe ben ik u geen verantwoording verschuldigd. Mochten er zich in uw nabije omgeving mensen bevinden die overwegen dit wel te doen, kan daarbij gebruik gemaakt worden van het zelfzorgarrangement dat ik onlangs heb opengesteld.

En tot slot:

Vraag van Wilders:
Kunt u dit keer het fatsoen opbrengen om elke vraag afzonderlijk te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van Dijkhoff:
Het oordeel over de kwalificatie ‘fatsoen’ laat ik aan u, ook omdat het niet ondenkbaar is dat wij over fatsoen verschillende opvattingen hebben.

 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.nl/2015/09/dijkhoff-geeft-wilders-lik-op-stuk-erg.html

Ook vier hekken houden ons niet tegen

golfasielSluit de buitengrenzen van de Europese Unie. Stop de opvang van asielzoekers uit andere werelddelen. Dat wil de VVD.

Met het gemeenschappelijke Europese asielbeleid moeten we terug naar de essentie van het internationaal vluchtelingenrecht. Dat betekent dat we in principe alleen Europese vluchtelingen asiel bieden in Europa[1]

 

Kijk eens naar die buitengrenzen, door de ogen van een Afrikaan die zijn leven riskeert om binnen te komen. Dan zie je dat het nooit mogelijk is de grens te sluiten. En wat pogingen daartoe aan gruwelijks met zich meebrengen.[2]

Nieuw is het vierde grenshek, dat Marokko opgetrokken heeft. Vijftien meter voor de Europese grensbarrière. Met wachtposten in het niemandsland.

Het is zo’n hek dat de Europese Unie nooit zou bouwen. Het is niet high tech maar juist vreselijk ouderwets.Met vier rollen scheermesdraad in de hoogte en twee rollen scheermesdraad in de breedte. Vastgemaakt met prikkeldraad.

Wij kennen inmiddels de rolverdeling. De Europese Unie houdt schone handen. Marokko doet het vuile werk. Scheermesdraad en prikkeldraad weerspiegelen de angst voor ons: de gelukszoekers, de vreemdelingen.

Ook vier hekken houden ons niet tegen.

[1]http://www.vvd.nl/nieuws/458/vvd-wil-einde-aan-asielinstroom-europa

[2] https://decorrespondent.nl/2613/Deze-hekken-laten-zien-dat-de-grenzen-van-Europa-nooit-dicht-kunnen/208213429710-14cc6cec

De eeuwige wederkeer van het pardon

martijnstronksPardonregelingen zijn dus uitzonderingen, maar keren telkens terug. Elke poging om bij nieuw beleid degenen die nog onder het oude beleid vallen te ontzien leidt tot jaren juridisch getouwtrek. In plaats van meer orde volgt meer chaos.

Het is duidelijk: de geschiedenis van de pardonregeling zit vol met paradoxen. Hoe komt dat?

Misschien zit het wel zo: hoe meer je om netheid geeft, des te zichtbaarder het wordt als je de boel niet helemaal op orde hebt. Een stofje valt pas op wanneer het huis constant wordt schoon gehouden. Hoe meer we kortom doen om de illegaal uit de samenleving te weren, hoe zichtbaarder deze wordt wanneer hij toch gewoon blijft. Hoe meer je in een sluitend systeem investeert, hoe vervelender het lek.

Dat is misschien wel de crux van deze geschiedenis: hoe meer je om orde geeft, hoe vaker je moet opruimen. Wie tegen illegaliteit is, kan dus nauwelijks om een volgend pardon heen. Hoezeer je dat ook tegen de borst stuit.

Dit artikel werd geschreven door gastcorrespondent Martijn Stronks op De Correspondent.nl en is veel uitgebreider dan het bovenstaande stuk. Lees alles via±

https://decorrespondent.nl/1568/Wie-tegen-illegaliteit-is-kan-nauwelijks-om-een-nieuw-pardon-heen/124943994560-a6f53761

Wereldvluchtelingendag 20 juni

unhcrDat is het vandaag. Er zijn meer vluchtelingen dan ooit sinds 1989, het jaar dat de UNHCR begon met tellen. Het zijn er ook meer dan de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. Er is een gevaarlijk gebrek aan vrede.

Voor het eerst sinds de Tweede Oorlog zijn er wereldwijd meer dan 50 miljoenvluchtelingen, asielzoekers en binnenlands ontheemden. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag, op Wereldvluchtelingendag, gepubliceerd is door de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Het jaarlijkse Global Trends Rapport, gebaseerd op eigen data maar ook op cijfers van regeringen en NGO’s, toont aan dat eind vorig jaar 51,2 miljoen mensen gedwongen ontheemd waren. Dat is een stijging van zes miljoen ten opzichte van 2012, toen UNHCR wereldwijd 45,2 gedwongen ontheemden telde. Lees verder

Wat moet je met vluchtelingen van beide partijen?

teevenPVV en Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (Favon)  zijn het roerend eens, maar asieladvocaten en Vluchtelingenwerk zijn  boos op Nederland, omdat Teeven alle Afghanen die bij bepaalde overheidsorganisaties werkten, zoals de toenmalige communistische veiligheidsdienst, niet accepteert. Het steekt dat 1F’ers (van misdrijven verdachte vluchtelingen) die hier al jaren zijn het land uit moeten. Favon vindt dat wordt voorbijgegaan aan gevoelens van slachtoffers die trauma’s hebben opgelopen in het land van herkomst en hier hun vijanden tegenkomen. Fritsma: „Het lukt de overheid maar bij een op de zes om ze echt het land uit te krijgen. Omdat ze in eigen land gevaar zouden lopen, kunnen we ze niet uitzetten.”

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22757812/___Geen_meelij_met_foute_asielzoeker___.html

 

© 2020 De Asieladvocaat

Thema door Anders NorénOmhoog ↑